Het consortium

Het consortium heeft uitgebreide ervaring op het gebied van onderwijs, met name ten aanzien van beroepsonderwijs en-opleiding en/of volwassenenonderwijs; veel partners hebben ervaring in het taalonderwijs (als tweede taal) voor de specifieke doelgroepen van migranten/werklozen. Drie partners (DE, NL, FR) hebben erkende vaardigheden, expertise en competenties op het gebied van beroepsonderwijs en opleiding in de bouw. Het consortium heeft ook betrekking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, theoretische en praktische lerarenopleidingen op het gebied van taalonderwijs (Verenigd Koninkrijk). De partners hebben bewezen competent te zijn ten aanzien van verspreiding en benutting van de resultaten.

Bijna alle partners hebben goede contacten met nationale en/of Europees belangrijke contactpersonen/belanghebbenden. Een van de partners (DE) is lid van FIEC (European Construction Industry Federation). Dit is van bijzonder belang voor de duurzaamheid van de resultaten van het project, aangezien deze bedrijven de taaltraining kunnen aanbieden en financieren. Een aantal van de partners maken gebruik van een groot aantal docenten, een onderdeel van de directe doelgroep. Een partner (AT) heeft 10.000 docenten/trainers in hun database. De meeste partners hebben goede betrekkingen met de nationale bureaus voor arbeidsbemiddeling. Deze bureaus zullen worden gevraagd om dergelijke taalcursussen voor werkloze werknemers in de bouw of werklozen die willen werken in de bouwsector, aan te bieden. Ook zijn er partners werkzaam in het beroepsonderwijs en-opleiding en volwasseneneducatie die deze nieuwe taalcursussen op basis van de projectresultaten kunnen gebruiken. Ook is het te gebruiken voor particulieren, andere bedrijven of uitzendbureaus.

De partners komen uit landen met een hoog aandeel van laaggeschoolde arbeidsmigranten op de bouwplaats en met een groot gebrek aan kennis m.b.t. de taal van het gastland. Dit is de reden waarom we niet hebben gekozen voor partners uit Oost-Europa (waar het aantal migrerende werknemers op de bouwplaats lager is en waar er minder gebreken zijn wat betreft taal). In de Zweedse bouwsector is een grote bezetting met sterke vakbonden, hoge salarissen en is het niet gemakkelijk om voor laaggeschoolde arbeidsmigranten binnen te komen zonder formele beroepsopleiding en certificaten.

Access e-learning platform

English

TOOLBOX (UK)

Accès plate-forme de e-learning

Français

BOITE À OUTILS (FR)

Toegang tot e-learning platform

Nederlands

TOOLBOX (NL)

Acceso plataforma de e-learning

Espana

TOOLBOX (ES)

Zugang zur E-Learning Plattform

Deutsch

TOOLBOX (DE)

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH

Erstellt mit 1&1 IONOS MyWebsite.