1. International Project Meeting; Wenen (AT)

Eerste internationale projectbijeenkomst in Wenen (12 tot en met 14 maart 2012) gericht op het algemene raamwerk voor de leermiddelen.
De zes projectpartners bespraken op de bijeenkomst in Wenen de volgende stappen die moeten worden genomen met het oog op de productie van de leermiddelen voor laaggeschoolde arbeidsmigranten in de bouwsector. De analyse van de vragenlijsten, uitgedeeld aan een significant aantal eindgebruikers in de 6 partnerlanden, bracht een duidelijk beeld van het profiel van de kandidaten. Eind juni 2012 zullen alle belangrijke elementen van het ontwerp van het leermaterialen (inclusief onderwerpen voor de productie van drie video's gericht op vaktermen, veiligheid en de gezondheid op het werkterrein en sociale interactie) worden afgerond. De deelnemers hebben ook overeenstemming bereikt over de eerste concrete disseminatie activiteiten. Zij werden geïnformeerd door de projectcoördinator over alle relevante financiële en administratieve aspecten en procedures die in de loop van de projectrealisatie dienen te worden gerespecteerd en gerealiseerd.

2. International Project Meeting; Groningen (NL)

Projectpartners klaar om te beginnen het ontwikkelen van de leermiddelen


Cola bijeenkomst in Groningen (NL) 18 & 19 oktober 2012


Op hun halfjaarlijkse bijeenkomst in Groningen (op 18 & 19 oktober jongstleden) hebben de projectpartners de weg vrijgemaakt voor de start van het ontwerpproces van de diverse leermiddelen. Het werk van de komende weken zal zich richten op de drie video’s, de ondersteunde tekstuele lesmaterialen en de online-oefeningen voor grammatica, woordenschat en uitspraak.


De video's hebben betrekking op de volgende thema's: bouwgerelateerd taalonderwijs specifiek voor geïmmigreerde werknemers (video 1), gezondheid en veiligheid op de bouwplaats (video 2), sociale interactie met collega's uit een andere culturele en taalachtergrond (video 3 ).


Alle partners zullen de ontwikkeling van bepaalde onderdelen van video 1 en 2 voor hun rekening nemen. Video 3 zal lokaal worden geproduceerd door iedere projectpartner. Hierdoor kan deze video die gericht is op sociale interactie ingaan op de specifieke nationale / regionale / lokale omgeving - in het bijzonder met betrekking tot de culturele en taalkundige achtergrond van de migrerende werknemers en hun andere collega's.  


In video 3 worden 5 onderwerpen behandeld: familie en vrienden; dagelijks leven, onderwijs en gezondheid, het zoeken naar werk en de relatie op het werk. Om een ​​hoge mate van authenticiteit van de video dialogen te waarborgen worden arbeidsmigranten  waar mogelijk betrokken bij het ontwikkelingsproces.

Zodra de storyboards voor de video's zijn voltooid, zullen de partners starten met het opstellen van de ondersteunende tekst-gebaseerde materialen en de extra online-oefeningen. De volgende stap is de productie van de video's.

3. International Project Meeting; Leicester (UK)

LLP Education project: Laatste fase van de ontwikkeling van de CoLa-lesmaterialen.

 

Op 25 en 26 april 2013 vond de derde internationale CoLa bijeenkomst plaats in Leicester, Verenigd Koninkrijk. Tijdens de bijeenkomst van de partners uit de zes Europese landen werd de planning besproken van de verdere ontwikkeling van de lesmaterialen. Deze lesmaterialen worden ontwikkeld voor laaggeschoolde bouwmedewerkers met een migratie-achtergrond  die de taal van het land waar ze werkzaam zijn willen leren.

 

De projectpartners besloten om de ontwikkeling van de fundamentele lesmaterialen (in het Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans) af te ronden tegen het einde van september 2013. In eerste instantie moeten de materialen zoals de video's en aanvullende leermiddelen voor grammatica- en woordenschatoefeningen worden voorbereid om te kunnen plaatsen op het CoLa e-learning platform en ook worden ontwikkeld in de vorm van een papieren versie. De ontwikkeling van de grammatica- en woordenschatoefeningen moeten worden afgerond voor het einde van 2013.

 

De Engelse lesmaterialen werden intern gecontroleerd voordat de CoLa partners bijeenkwamen in Leicester. De beoordeling was zeer positief. De materialen zullen vervolgens worden beoordeeld door een externe beoordelaar. Deze kijkt naar het niveau en de begrijpelijkheid van de materialen en naar de technische bouwtermen. De productie van de video’s (over de bouw in het algemeen, gezondheid en veiligheid en sociale aspecten) zal starten in de zomer van 2013.
Vanaf januari 2014 zullen alle lesmaterialen getest worden binnen de zes Europese partnerlanden, voordat ze worden gepresenteerd aan de publieke doelgroep.

4e Internationale projectmeeting in Toulouse (FR) 29 en 30 oktober 2013

De partner uit Oostenrijk presenteerde de Duitse versie van video 1 en 2. Deze video’s gaan over basisbegrippen in de bouw en over veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. Voor de andere taalversies hebben de partners besloten om de voice-overs voor hun eigen taal zelf op te nemen.

 

De partners hebben hun eerste concept laten zien van video 3. Deze video gaat over sociale interactie in het dagelijks leven en op de bouwplaats. Deze video wordt lokaal geproduceerd, omdat het thema sociale interactie in het dagelijks leven en op de bouwplaats in ieder land anders is. Op deze manier kan iedere partner specifieke aspecten van het betreffende land weergeven.

De partners hebben ook de andere elementen van de lesmaterialen zoals grammatica en woordenschat oefeningen besproken en hoe deze technisch kunnen worden geïntegreerd in het e-learning platform.

5e Internationale projectmeeting in Granada (ES) 14 en 15 april 2014

 

Aan het eind van 2013 en begin 2014 deden zich twee compleet onverwachte ontwikkelingen voor die gevolgen hadden voor de planning van de lesmaterialen zoals deze tijdens eerdere bijeenkomsten was besproken.  De Spaanse partner moest het project verlaten vanwege financiële redenen en de Engelse partner kon geen vervanger(s) vinden voor de twee mensen die vanwege gezondheidsredenen en een wijziging van een baan niet langer deel uit konden maken van het Engelse Cola project team. De partners hebben de nieuwe situatie en de herverdeling van de taken besproken (bijvoorbeeld de ontwikkeling van de handleidingen), om de lesmaterialen en andere taken af te kunnen ronden.

De partners hebben tevens gediscussieerd over de voorbereidingen van de testfase.

6e Internationale projectmeeting en Europese Exploitatie Conferentie in Kerpen (DE) op 12 en 13 mei 2015

De laatste projectmeeting ging over het testen van de producten. De partners presenteerden hun bevindingen van de evaluatie workshops en spraken over de taken die moeten worden gedaan om het eindrapport te kunnen maken.

 

Bovendien werden voorbereidingen getroffen voor de Europese exploitatie Conferentie, die ook werd gehouden in Kerpen op 13 mei.

 

Helaas konden de Spaanse en Franse collega's vanwege gezondheid en technische redenen de vergadering niet bijwonen.

 

Meer dan 25 deelnemers uit het onderwijs, de politiek en de economie woonden het evenement bij.
 

Naast een aantal online modules werden de video’s gepresenteerd die zijn gemaakt in de talen van de partnerlanden.


Al met al waren de deelnemers enthousiast. Ook werden er ideeën en suggesties aangedragen die de partners graag in ontvangst namen. 

Access e-learning platform

English

TOOLBOX (UK)

Accès plate-forme de e-learning

Français

BOITE À OUTILS (FR)

Toegang tot e-learning platform

Nederlands

TOOLBOX (NL)

Acceso plataforma de e-learning

Espana

TOOLBOX (ES)

Zugang zur E-Learning Plattform

Deutsch

TOOLBOX (DE)

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH

Erstellt mit 1&1 IONOS MyWebsite.